Haustec lähtub eramaja projekteerimisel tellija soovidest ja vajadustest

OÜ Haustec on turul tegutsenud juba kaheksa aastat, unistuste kodusid on ettevõte selle aja jooksul projekteerinud sadu. Hausteci slogan ütleb – siit saab alguse Sinu unistuste kodu. Seda põhimõtet järgides austab ettevõte kliendi iga soovi.

 

Haustec lähtub eramaja projekteerimisel tellija soovidest ja vajadustest

«Eramajade projekteerimise teekond algas kaheksa aastat tagasi, kui äripartner Rasmus Kuusemets käis välja mõtte, et võiks hakata projekteerimisega tegelema. See aeg on olnud mitmekesine ja arendav ning kuigi me ettenähtud visiooni veel saavutanud ei ole, on meie töötahe endiselt suur ja eesmärgi poole pürgimine jätkub,» räägib ettevõtte juhatuse liige Sven Allik.

Töö alus on personaalne lähenemine

Haustec läheneb igale majale ja kliendi soovile personaalselt ning pakub koostöö käigus välja mitmeid lahendusi, mis ühtiksid nii klientide soovide kui ka KOV-i nõuetega. «Kogu teekond algab päringust, enne hinnapakkumise tegemist selgitame välja hoone mõõtmed, kliendi soovid, ajalise piirangu, kinnistul kehtivad piirangud ehitamisele, hoone mõõtudele ja hoone juures kasutatavatele materjalidele. Erilist tähelepanu pöörame keskkondlikele piirangutele, nt looduskaitse, veekogude kaldad, miljööväärtuslikud alad jms,» selgitas Allik. «Meie eesmärk on projekteerida igale kliendile tema unistuste kodu. Seda põhimõtet järgides austame kliendi iga soovi. Kui need lähevad liiga utoopiliseks, anname sellest märku ning valime ühiselt lahenduse, mis sobitub olemasolevasse keskkonda, arvestab seaduste ja hea tavaga. Tulemusega peavad rahul olema kõik osapooled.»

Ettevõte lähtub alati individuaalsuse põhimõttest, seda ka olukorras, mil kliendi esimene soov on tüüpprojekt. «Kohandame sel juhul projekti, vajadusel muudame mõõte, lisame või vähendame tube, projekteerime sauna või garaažid või võtame need just ära – majaehitus on kallis ning internetist uusarenduse projekti kopeerida ei ole tegelikult see, mida inimesed tahavad. Maja peab ikka vastama pere individuaalsetele vajadustele ja võimalustele. Samas on ka neid, kes soovivad aastate pärast, kui vajadused ja arvamused muutuvad, maja maha müüa ning see eeldab pigem tüüpprojekti projekteerimist. Pakume klientidele ka tüüpprojekte, millega saab tutvuda aadressil www.projektipank.com.»

Soojustusse ja tõhusatesse küttelahendustesse investeeri kohe

Enne projektiga alustamist tuleb kliendil otsustada, kas säästa ressursse maja ehitamisel või selle kasutamisel. «Olulisematesse töödesse, mida on hiljem kulukam täiustada, soovitame kliendil kindlasti kohe investeerida. Pööningule saab puistevilla kogu aeg juurde lisada või kütteseadmeid ja avatäiteid vahetada ning need tööd ei ole ka väga kulukad. Kuid seina konstruktsioonide muutmine või fassaadi soojustuse asendamine paksema vastu on juba suurem ja tunduvalt kulukam töö,» kinnitab Allik ning lisab, et projekteerides lähtub Haustec põhimõttest, et ehitatav maja oleks energiatõhus ka 10–15 aasta pärast, ning soovitab panustada soojustusse ja tõhusatesse küttelahendustesse rohkem, et kulud jätkusuutlikult madalad hoida.

«Jälgime pidevalt maailmas toimuvaid arenguid ning käime end koolitustel ja seminaridel täiendamas. Klientidele soovitame ainult neid lahendusi, mida ise teame ja täielikult usaldame. Uuenduste jälgimine ja nende kasutuselevõtt on ettevõtte arengus väga oluline,» rõhutab Allik, kelle sõnul liigub innovatsioon ehitusvaldkonnas suure intervalliga, mistõttu kasutatakse üldjuhul juba välja töötatud lahendusi. «Muidugi ei kehti see väljakujunenud tõde alati ning üha enam on hakatud eramajadesse ehitama ka automaatikalahendusi, mis teevad sealse elamiskeskkonna väga mugavaks.»

Üksikasjalik eeltöö säästab hiljem aega ja raha

Alliku kinnitusel on nende peamine ülesanne leida kliendile õige lahendus, kuna arvestama peab nii kliendi soove, vajadusi, rahalisi võimalusi kui ka kinnistule seatud ehituspiiranguid. «Neid küsimusi tuleb esitada juba enne projektiga alustamist. Tavaliselt uurime juba hinnapakkumise koostamise ajal välja kinnistuga seotud piirangud. Mõnele hinnapäringu tegijale võib see tunduda liigse detailsusena, kuid mida hiljem neile küsimustele vastuse saame, seda keerukamaks ja pikemaks võib protsess kujuneda.»

Üks suurem väljakutse on

Alliku sõnul see, kui kliendi soovid erinevad sellest, mis on ehitusmaale lubatud püstitada. «Mõnel juhul on võimalik etteantud nõudeid muuta. Siis tuleb lihtsalt arvestada pikema projekteerimise perioodiga. Teine suurem probleem on kiuslik naaber, kes võib takistada projekteerimist. Kui naaber projekteerimise ajal oma tahtmist ei saa, tuleb ta suure tõenäosusega kasutusloa hankimise ajal advokaatidega seda uuesti tegema. Meil on selline kogemus olnud. Toona oli lõpptulemus see, et naaber enda tahtmist ei saanud ning asjaosalised kulutasid mõttetult raha. Enda kliente me kunagi sellistes olukordades üksi ei jäta ning oleme abiks nõu ja jõuga.»

Allik jätkab: «Me ei piirdu ainult ehitusloaga. Kui klient soovib, aitame teda ka ehitamise ettevalmistamisel, ehitamise ajal vajadusel ka muudatusprojektiga või pärast ehituse lõppu kasutuslubadega. Oleme paljudele klientidele teinud pärast elumaja projekti ka kõrvalhoonete projekte. Lisaks on meil omanikujärelevalve kompetents ning pakume ka seda teenust. Ütleme oma klientidele alati, et meie töö ei lõppe siis, kui ehitusluba olemas on. Nad võivad meiega alati ühendust võtta, kui ehitamise ajal küsimusi tekib. Lisatasu me sellise konsultatsiooni eest ei võta. Kuna taotleme ka kasutuslubasid, saame ka selle teenusega abiks olla.»

Tulevik on tehnoloogia päralt

Tulevikku vaadates arvab Allik, et kliendid muutuvad üha teadlikumaks ja nõudlikumaks. «Isegi meie senise tegutsemisaja jooksul on klientide teadlikkus kasvanud ning üha enam küsitakse eramajade projekte mitte ainult arhitektuurse eelprojekti mahus, vaid ka arhitektuurse põhiprojekti ning kõikide tehnosüsteemidega ühes. Teiseks tuleb kindlasti, nagu ka muudes valdkondades, üha rohkem projekteerimisse tehisintellekt. Kui juba suurtes projektides on pikalt kasutatud BIM-süsteeme, lisandub ka see eramajade projekteerimisse. Näen ka seda, et üha rohkem projekteeritakse väiksemaid elamuid, mis on praktilisemad. Kui projekteeritakse liiga endanäoline maja, on seda hiljem raskem edasi müüa.»

allikas: Postimees

Küsi pakkumist

Helista või täida allolev vorm ja me võtame sinuga ühendust. Püüame vastata kõikidele päringutele tööpäevadel hiljemalt 24 tunni jooksul.